Välkommen till Guddeby Gård AB

Vår verksamhet består av försäljning av biobränsle och lanbruksförnödenheter samt drivande av ett jordbruk.

Vi tillhandahåller biobränsle, häst- och djurfoder, vitaminer, utsäde och mineralgödsel för villan och lantbruket. Vi hjälper också till med grovfoderanalyser och foderstatsberäkningar.

Vår styrka är att det nästan alltid finns aktuella varor på lager att köpa.

Öppettider: Mån-lör 10-13.