Plastinsamling

Höstens insamling av jordbruksplast närmar sig.

27 - 28 oktober kan du lämna plasten skakren och sorterad. Se Svepreturs hemsida för fullständiga instruktioner. Följs inte instruktionerna avvisas lämning.