Plastinsamling vår 2019

Vårens insamling av jordbruksplast närmar sig.

7 - 9 maj kan du lämna plasten skakren och sorterad. Se Svepreturs hemsida för fullständiga instruktioner. Följs inte instruktionerna avvisas lämning.